Lägesrapport om Nord Stream

Publicerad: 2022-09-28 10:51:42

Polisen har upprättat ett ärende kring händelsen vid Nord Stream. Ärendet har skickats till Åklagarmyndigheten som kommer besluta om den fortsatta handläggningen efter genomgång av tillgängligt material.

Kammaråklagare Henrik Söderman på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet handlägger ärendet. Åklagaren är inte tillgänglig för media.

När mer information finns att kommunicera kommer det ske via ett nytt pressmeddelande.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20