Två poliser åtalade för grovt tjänstefel i Borås

Publicerad: 2022-09-02 08:18:25

Chefsåklagare Nicklas Englund har i dag väckt åtal mot två poliser för grovt tjänstefel i en mordutredning i Borås. Försvarsadvokaten i utredningen åtalas också för givande av muta och en biträdande jurist för medhjälp till grovt tjänstefel. Åklagaren är tillgänglig för media i dag.

Åtalet omfattar grovt tjänstefel för flera händelser.

I en pågående mordutredning hade ett vittne förhörts utförligt. Trots det togs vittnet in till förhör igen och hördes av en polis som inte var formellt inblandad i brottsutredningen. Förhöret ägde rum på försvarsadvokatens kontor utan att åklagaren hade gett direktiv om förhöret eller kände till att det skedde.

Byråns biträdande jurist hjälpte enligt åtalet till med att få till stånd och genomföra förhöret. Åklagaren har bedömt att det inte går att bevisa att försvarsadvokaten kände till förhöret i förväg eller tog initiativ till det. Däremot åtalas den biträdande juristen för medhjälp till grovt tjänstefel.

Polisen och hans kollega åtalas också för att de tidigare i samma mordutredning felaktigt hanterat beslag av en mobiltelefon. Telefonen hade de fått av en nära anhörig till brottsoffret och enligt vad man då visste om telefonen skulle den kunna innehålla filmmaterial av betydelse för att lösa mordet.

Åklagaren har bedömt att vittnet och den nära anhörige är målsägande.

– Jag åtalar också försvarsadvokaten och den ena polisen för givande respektive tagande av muta. Jag anser att det var en otillbörlig förmån bland annat att polismannen under cirka ett års tid fick ha ett arbetsrum vid advokatbyrån, samma rum som det aktuella förhöret hölls i, säger förundersökningsledare Nicklas Englund.

En av poliserna åtalas även för brott mot tystnadsplikten eftersom hemliga uppgifter har spridits från mordutredningen.

Målnummer i Borås tingsrätt: B 538-22.

Huvudärendet i samma tingsrätt har målnummer B 3728-20. Där är åtal inte väckt ännu och det ärendet omfattas därför av förundersökningssekretess.

Kontakt

Chefsåklagare Nicklas Englund vid Särskilda åklagarkammaren är tillgänglig för media i dag, fredag, kl. 11.30–14 på 010-562 53 42. 

 

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20