Aktuella pressmeddelanden

April

 • Jourdomstolen har beslutat att häkta en man i tonåren misstänkt för mord i Malå i februari. Sammanlagt sitter nu fem personer häktade i ärendet.

  Pressmeddelande 2023-04-29 Målnummer i Skellefteå tingsrätt: B 198-23. Kontakt Senior åklagare Andreas Nyberg är tillgänglig för kortare kommentarer kl. 12–12.30 på telefon 010-562 64 98. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har anhållit en ung man som misstänks för inblandning i ett mord i Malå i Västerbotten i början av februari.

  Anhållandet skedde under fredagskvällen den 28 april och misstanken är mord. Förhör ska hållas i närvaro av försvarare under helgen. Den unge mannen ingår i samma familjekonstellation som de personer som tidigare har frihetsberövats i ärendet. Senast på måndag klockan 12 ska åklagare fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller inte. Senior åklagare Andreas Nyberg som leder förundersökningen är inte tillgänglig för media.  Presstjänsten har ingen ytterligare information att lämna om ärendet. Målnummer i Skellefteå tingsrätt: B 198-23. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Det var den 28 december som två skottlossningar inträffade i Gubbängen i södra Stockholm. Båda händelserna skedde på adresser nära varandra i området. I den senare av de två händelserna handlade det om en skjutning mot en dörr till en lägenhet.

  – Det kan konstateras att tingsrätten har gjort samma bedömningar som mig i flera delar, både vad gäller rubricering och straffvärde. De båda 15-åringarna döms för ett fall av försök till mord för skjutningen mot dörren och grovt olaga hot och framkallande av fara för annan för skjutningen mot fasad och fönster. De båda döms även för grovt vapenbrott och rån och påföljden bestäms till 1 år och 10 månader sluten ungdomsvård, säger kammaråklagare Karin Hammar vid Södra åklagarkammaren i Stockholm. – Den 30-åriga mannen döms för medhjälp till grovt olaga hot vid den andra skjutningen och påföljden bestäms till 1 års fängelse. Den 15-åriga flickan frikänns från grovt vapenbrott. Jag ska nu läsa igenom domen och överväga om den ska överklagas i vissa delar, avslutar kammaråklagare Karin Hammar. Södertörns tingsrätts mål: B 20015-22. Åklagaren är inte tillgänglig för media.    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Inställt pga. sjukdom! Välkommen på medieseminarium i Malmö!

  Två mord i Skåne väckte under de senaste två åren stor uppmärksamhet i media. Det var dels mordet på en 32-årig kvinna från Malmö, som försvann en kväll i september 2021 och som hittades nedgrävd i en skog i Svedala kommun i november samma år. Hennes make dömdes året därpå till livstids fängelse. Dels fanns stort intresse för mordet på en 18-årig kvinna från Höör 2021, som skedde i en husbil på gärningsmannens tomt. Han var en bekant till henne och han grävde ner kroppen i sin trädgård. Mannen dömdes i hovrätten till 18 års fängelse.

  Läs mer

  Två mord i Skåne väckte under de senaste två åren stor uppmärksamhet i media. Det var dels mordet på en 32-årig kvinna från Malmö, som försvann en kväll i september 2021 och som hittades nedgrävd i en skog i Svedala kommun i november samma år. Hennes make dömdes året därpå till livstids fängelse. Dels fanns stort intresse för mordet på en 18-årig kvinna från Höör 2021, som skedde i en husbil på gärningsmannens tomt. Han var en bekant till henne och han grävde ner kroppen i sin trädgård. Mannen dömdes i hovrätten till 18 års fängelse.

  På det här medieseminariet får du veta mer om hur åklagarna bedriver förundersökningar. I fallet med den 32-åriga kvinnan var ett av hennes barn med i samband med försvinnandet och därmed blev barnförhör en viktig del i förundersökningen. Hur arbetade åklagaren med det? I ärendet om 18-åringen i Höör kommer åklagaren att berätta om hur den tekniska bevisningen ledde till att platsen för mordet kunde identifieras, och varför han inte gick med på att gärningsmannen skulle få strafflindring som han begärde. Onsdag den 3 maj kl. 12.30 är du som är journalist välkommen till ett kunskapsseminarium där du också får möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på lunchsmörgås och dryck. Tid Inställt! Onsdag 3 maj kl. 12.30-13.45. Vi samlas kl. 12.15 i entrén. Plats Hörsalen Fyrtornet på Rättscentrum i Malmö, Porslinsgatan 4. Medverkande Kristina Amilon, senior åklagare vid Malmö åklagarkammare. Mathias Larsson, senior åklagare vid Södra Skånes åklagarkammare. Anmälan Anmäl dig senast den 2 maj kl. 12 till [email protected]. Medtag presslegitimation eller liknande handling. Seminariet ges på plats, ingen digital utsändning. Välkommen! För frågor kontakta pressfunktionen: Anna Knöfel Magnusson, 010-562 51 99. Annika Collin, 010-562 50 15.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Riksåklagaren har i dag överklagat en hovrättsdom och yrkat att en man ska dömas för mord istället för synnerligen grov misshandel.

  En man åtalades för mord på en kvinna i Hälsingland den 9 juli 2022. Tingsrätten dömde mannen för mord och bestämde påföljden till livstids fängelse. Hovrätten ändrade domen och dömde mannen för synnerligen grov misshandel och bestämde påföljden till sju års fängelse. Hovrätten uttalade i domen att det finns ett visst utrymme för att döden orsakats av en förgiftning och att det inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att kvinnan avlidit av de skador i storhjärnan som den misstänkta mannen tillfogat henne. – Jag vill att Högsta domstolen ska ge vägledning i hur begreppet orsakar ska bedömas inom straffrättens område. Enligt min uppfattning kan begreppet tolkas vidare än vad hovrätten gör i den här domen och vad domstolar i allmänhet gör. Vad jag vet har någon sådan diskussion inte förts inom straffrätten, i vart fall inte i någon större utsträckning, säger riksåklagare Petra Lundh. Ur överklagandet: ”bedömningar av straffrättsligt orsakande är mycket vanligt förekommande i brottmål, framförallt gällande åtal för mord, dråp eller vållande till annans död. I den typen av mål består bevisningen beträffande dödsorsaken regelmässigt av obduktionsprotokoll med rättsläkarens utlåtande, andra rättsmedicinska undersökningar och förhör med olika sakkunniga. [- - -] Det är [- - -] inte ovanligt att det i mål om mord, dråp eller vållande till annans död förekommer fall där det finns eller kan finnas konkurrerande (eller samverkande) dödsorsaker. Detta ger i sin tur upphov till frågan om vilken bedömningsmodell domstolen bör använda sig av för att avgöra om det är den tilltalade, något annat eller det som den tilltalade gjort i kombination med andra orsaker som orsakat döden och vad detta i så fall ska få för konsekvenser i fråga om den tilltalades ansvar. Såvitt jag har kunnat se tillämpar domstolarna dock inte någon egentlig bedömningsmodell i dessa fall. Istället behandlas frågan som en ren bevisfråga. Detta innebär att domstolen, vid minsta osäkerhet beträffande den dödsorsak åklagaren påstått, ogillar åtalet utan att betydelsen av konkurrerande (eller samverkande) dödsorsaker ens berörs, vilket i flera fall har lett till rent stötande resultat.”   Överklagandet   Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin har i dag den 24 april 2023 överklagat ett hovrättsbeslut om beslag av ett minneskort till en kamera.

  Polisen beslutade den 7 februari att beslagta ett minneskort i en kamera från en fotograf vid TV4. Skälet för beslaget var att fotografen kunde misstänkas för brott mot fotograferingsförbudet. Hen hade fotograferat in i en rättssal, vilket inte är tillåtet. Tingsrätten fastställde polisens beslut. TV4 överklagade till hovrätten och yrkade att beslaget ska hävas. Hovrätten hävde beslaget med motiveringen att det strider mot bestämmelsen i yttrandefrihetsgrundlagen om förbud mot censur och andra hindrande åtgärder. Genom att ta minneskortet i beslag hade TV4 förhindrats att sprida och offentliggöra innehållet på kortet, enligt hovrätten. Vice riksåklagaren har nu överklagat hovrättens beslut. – Min uppfattning är att hovrättens tillämpning av hindersförbudet är alltför långtgående. Syftet med beslaget var att säkra bevisning. Efter att utredningsåtgärderna avslutats var syftet att TV4 skulle få tillbaka minneskortet. Det har alltså inte varit fråga om att hindra TV4 att publicera filmen eller bilderna, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin. Enligt vice riksåklagaren är det viktigt att Högsta domstolen prövar om grundlagens förbud mot censur hindrar beslag i brottsutredande syfte från journalister och medieföretag.   Överklagandet    Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • I dag kl. 13.15 kommer häktningsförhandling hållas i Stockholms tingsrätt om det ärende där en man anhölls i helgen misstänkt för misshandel. Åklagaren är tillgänglig för media först efter förhandlingen.

  Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-57720-23.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Häktningsförhandling i ärende om misshandel

  I dag kl. 13.15 kommer häktningsförhandling att hållas i Stockholms tingsrätt om det ärende där en man anhölls och häktades i helgen misstänkt för misshandel. Åklagaren är tillgänglig för media först efter förhandlingen.

  Läs mer

  I dag kl. 13.15 kommer häktningsförhandling att hållas i Stockholms tingsrätt om det ärende där en man anhölls och häktades i helgen misstänkt för misshandel. Åklagaren är tillgänglig för media först efter förhandlingen.

  Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-57720-23.       Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Välkommen på medieseminarium i Malmö!

  Två mord i Skåne har de senaste två åren väckt stor uppmärksamhet i media. Det var dels mordet på en 32-årig kvinna från Malmö, som försvann en kväll i september 2021 och som hittades nedgrävd i en skog i Svedala kommun i november samma år. Hennes make dömdes året därpå till livstids fängelse. Dels fanns stort intresse för mordet på en 18-årig kvinna från Höör 2021, som skedde i en husbil på gärningsmannens tomt. Han var en bekant till henne och han grävde ner kroppen i sin trädgård. Mannen dömdes till 18 års fängelse.

  Läs mer

  Två mord i Skåne har de senaste två åren väckt stor uppmärksamhet i media. Det var dels mordet på en 32-årig kvinna från Malmö, som försvann en kväll i september 2021 och som hittades nedgrävd i en skog i Svedala kommun i november samma år. Hennes make dömdes året därpå till livstids fängelse. Dels fanns stort intresse för mordet på en 18-årig kvinna från Höör 2021, som skedde i en husbil på gärningsmannens tomt. Han var en bekant till henne och han grävde ner kroppen i sin trädgård. Mannen dömdes till 18 års fängelse.

  På det här medieseminariet får du veta mer om hur åklagarna bedriver förundersökningar. I fallet med den 32-åriga kvinnan var ett av hennes barn med i samband med försvinnandet och därmed blev barnförhör en viktig del i förundersökningen. Hur arbetade åklagaren med det? I ärendet om 18-åringen i Höör kommer åklagaren att berätta om hur den tekniska bevisningen ledde till att platsen för mordet kunde identifieras, och varför han inte gick med på att gärningsmannen skulle få strafflindring som han begärde. Onsdag den 3 maj kl. 12.30 är du som är journalist välkommen till ett kunskapsseminarium där du också får möjlighet att ställa frågor. Vi bjuder på lunchsmörgås och dryck. Tid Onsdag 3 maj kl. 12.30-13.45. Vi samlas kl. 12.15 i entrén och går tillsammans till hörsalen. Plats Hörsalen Fyrtornet på Rättscentrum i Malmö, Porslinsgatan 4. Medverkande Kristina Amilon, senior åklagare vid Malmö åklagarkammare. Mathias Larsson, senior åklagare vid Södra Skånes åklagarkammare. Anmälan Anmäl dig senast den 2 maj kl. 9 till [email protected]. Medtag presslegitimation eller liknande handling. Seminariet ges på plats, ingen digital utsändning. Välkommen! För frågor kontakta pressfunktionen: Anna Knöfel Magnusson, 010-562 51 99. Annika Collin, 010-562 50 15.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Dom i ärende om drunkning i Falsterbo

  Malmö tingsrätt kommer i dag att meddela dom i ärendet där en sexårig elev drunknade under en skollektion i Falsterbo i augusti 2020. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i eftermiddag.

  Läs mer

  Malmö tingsrätt kommer i dag att meddela dom i ärendet där en sexårig elev drunknade under en skollektion i Falsterbo i augusti 2020. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i eftermiddag.

  Domen meddelas kl. 11. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 8845–20.   Kontakt Kammaråklagare Klas Norelius är tillgänglig för media i dag kl. 13-15 på 010-562 53 20. Uppdaterat med rätt ortsnamn  Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 3 4 >