Åklagare begär hovrättsdom överklagad

Publicerad: 2023-04-11 11:20:41

Kammaråklagare Birgitta Fernlund har idag formellt begärt att Hovrätten för Nedre Norrlands dom från den 30 mars 2023, där hovrätten ändrade Hälsinglands tingsrätts dom, ska överklagas till Högsta domstolen.

Åtalet gäller mord på en kvinna i Forsa den 9 juli 2022. Tingsrätten dömde kvinnans sambo för mord och bestämde påföljden till livstids fängelse. Hovrätten ändrade domen och dömde mannen för synnerligen grov misshandel och bestämde påföljden till sju års fängelse. Hovrätten uttalade i domen att det finns ett visst utrymme för att döden orsakats av en förgiftning och att det inte kan anses ställt utom rimligt tvivel att målsäganden avlidit till följd av de skador i storhjärnan som den misstänkta mannen tillfogat henne.     

Begäran om överklagande avser inte ansvarsfrågan gällande mord utan endast längden på fängelsestraffet för det brott hovrätten dömt för, dvs. synnerligen grov misshandel. Det är denna fråga som bedöms ha värde ur prejudikatsynpunkt och som skulle kunna leda till att Högsta Domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Straffskalan för synnerligen grov misshandel är lägst fem och högst tio år.  

Den fortsatta processen

Begäran har nu översänts till Utvecklingscentrum som kommer att vidarebefordra begäran om överklagandet till riksåklagaren med ett motiverat yttrande.  Det är riksåklagaren som sedan fattar beslut om domen ska överklagas eller inte, vilket måste ske senast den 27 april 2023.  

 

Hovrättens målnummer: B 211-23.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20