Fem personer anhållna misstänkta för stämpling till terroristbrott

Publicerad: 2023-04-04 10:16:59

Åklagaren har anhållit fem män skäligen misstänkta för stämpling till terroristbrott. De fem männen är hemmahörande i tre mellansvenska städer.

Senast på fredag den 7 april ska åklagaren ta ställning till om männen ska begäras häktade eller släppas på fri fot.

Målnummer i Eskilstuna tingsrätt: B 1207-23

Vad är stämpling?

Stämpling är en form av förberedelse till brott som innebär att en person i samråd med någon annan beslutar att begå ett brott, försöker förmå någon att utföra brott eller åtar sig att utföra ett brott. Stämpling är straffbart bara vid särskilt allvarliga brott, t.ex. mord, terroristbrott och grov misshandel.

Åklagaren Henrik Olin som leder förundersökningen är inte tillgänglig för intervjuer och kan inte lämna mer information för närvarande. När ytterligare information finns lämnas det i ett pressmeddelande.

Presstjänsten har ingen ytterligare eller mer information att lämna om ärendet.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20