Hovrättsförhandling inleds i mål mot en tidigare kirurg vid Karolinska sjukhuset

Publicerad: 2023-04-14 10:16:42

På måndag den 17 april kl. 9.30 inleds huvudförhandling i Svea hovrätt i det mål där en tidigare kirurg står åtalad för grov misshandel av tre personer som fått syntetiska luftstrupar inopererade vid Karolinska sjukhuset 2011 och 2012. Den tilltalade dömdes i Solna tingsrätt till villkorlig dom för vållande till kroppsskada beträffande den tredje målsäganden, och frikändes helt från rubriceringen grov misshandel.

Den 29 juni 2022 överklagade överåklagare Mikael Björk tingsrättsdomen till hovrätten och yrkade att den tilltalade ska dömas för tre fall av grov misshandel eller, i andra hand vållande till kroppsskada, grovt brott, till fängelse.

– Det har angående samtliga tre målsägande varit fråga om ingrepp som skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Åklagarsidan har i sin bevisning åberopat att det finns en lång rad omständigheter som tydligt visar att det varit fråga om forskning. Sammanfattningsvis framstår det därför i mina ögon som uppenbart att det har varit fråga om helt lagstridiga mänskliga experiment, säger överåklagare Mikael Björk.

Målnummer i Svea hovrätt: B 9036-22.

Målnummer i Solna tingsrätt: B 10553-18.

Kontakt

Den 21 april är chefsåklagare Jim Westerberg tillgänglig för media på eftermiddagen direkt efter förhandlingen, på plats i Svea hovrätt. Det går inte att föranmäla sig till dessa intervjuer.

När dom meddelas från Svea hovrätt är överåklagare Mikael Björk tillgänglig för kommentarer. Information om datum och tid kommer i ett nytt pressmeddelande.

Överklagandet

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20