Överklagande av ett hovrättsbeslut om beslag av minneskort

Publicerad: 2023-04-24 15:32:51

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin har i dag den 24 april 2023 överklagat ett hovrättsbeslut om beslag av ett minneskort till en kamera.

Polisen beslutade den 7 februari att beslagta ett minneskort i en kamera från en fotograf vid TV4. Skälet för beslaget var att fotografen kunde misstänkas för brott mot fotograferingsförbudet. Hen hade fotograferat in i en rättssal, vilket inte är tillåtet.

Tingsrätten fastställde polisens beslut. TV4 överklagade till hovrätten och yrkade att beslaget ska hävas. Hovrätten hävde beslaget med motiveringen att det strider mot bestämmelsen i yttrandefrihetsgrundlagen om förbud mot censur och andra hindrande åtgärder. Genom att ta minneskortet i beslag hade TV4 förhindrats att sprida och offentliggöra innehållet på kortet, enligt hovrätten.

Vice riksåklagaren har nu överklagat hovrättens beslut.

– Min uppfattning är att hovrättens tillämpning av hindersförbudet är alltför långtgående. Syftet med beslaget var att säkra bevisning. Efter att utredningsåtgärderna avslutats var syftet att TV4 skulle få tillbaka minneskortet. Det har alltså inte varit fråga om att hindra TV4 att publicera filmen eller bilderna, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Enligt vice riksåklagaren är det viktigt att Högsta domstolen prövar om grundlagens förbud mot censur hindrar beslag i brottsutredande syfte från journalister och medieföretag.

 

Överklagandet 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20