Aktuella pressmeddelanden

Augusti

 • En 21-årig kvinna utsattes i tisdags den 29 augusti för mordförsök genom ett omfattande knivvåld i sin bostad och utomhus i Skäggetorp, Linköping. Hon blev allvarligt skadad men hennes hälsotillstånd är nu stabilt.

  – Kvinnan utsattes för en allvarlig attack av en bekant och flydde då från sin trappuppgång ut på en innergård där våldet fortsatte. Attacken avbröts framför allt av två unga män som såg händelsen från sitt lägenhetsfönster, skrek och sprang ut och därmed störde gärningsmannen. När denne lämnade platsen släpade männen in kvinnan i en trappuppgång och gav henne första hjälpen tillsammans med ett annat vittne i väntan på ambulans och polis som snabbt kom till platsen. Deras modiga agerande gjorde att ett litet barn fortfarande har sin mor i livet, säger senior åklagare Helene Gestrin som är förundersökningsledare. – Målsägarens femåriga dotter befann sig också på brottsplatsen men sprang därifrån och fick hjälp av en för oss okänd man att ta sig till nära anhöriga som bor i närheten av hennes och moderns lägenhet. Vi är intresserade av att förhöra mannen och ber därför den som hjälpte en mörkhårig flicka i grå tröja i tisdags att kontakta polisen på 114 14, fortsätter hon. Den misstänkta gärningsmannen, en 38-årig man, hittades i går död i sin bostad i Linköping. Förundersökningen om mordförsöket fortsätter för att säkerställa att rätt gärningsman har identifierats. Det finns ingen aktiv brottsmisstanke vad gäller den misstänkta mannens dödfall. Senior åklagare Helene Gestrin har inga ytterligare kommentarer att ge i ärendena. Åklagarmyndighetens ärendenummer som gäller mordförsöket: AM-119300-23 Polisens ärendenummer som gäller mordförsöket: 5000-K1071689-23 Åklagarens ärendenummer som gäller mannens dödsfall: AM-119993-23 Polisens ärendenummer som gäller mannens dödsfall: 5000-K1077307-23 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Vice riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en polsk medborgare, som dömts för brott, ska utvisas ur Sverige.

  En man dömdes i tingsrätten och hovrätten för grov kvinnofridskränkning och barnfridsbrott. Tingsrätten beslutade också att mannen skulle utvisas ur Sverige med förbud att återvända under åtta år. Hovrätten avvisade dock åklagarens yrkande om utvisning. Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen. Den fråga som hon vill att HD uttalar sig om är om en EES-medborgare kan utvisas vid brott i nära relation på grund av att personens beteende utgör ett hot mot ett grundläggande samhällsintresse. – Enligt utlänningslagen krävs det att en EES-medborgares beteende ”utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse” för att personen ska kunna utvisas ur Sverige. Min uppfattning är att grov kvinnofridskränkning typiskt sett är ett sådant brott som motiverar utvisning av EES-medborgare, säger Katarina Johansson Welin. Överklagandet AMR-5679-23 Kontakt Byråchef My Hedström, 010-562 50 27 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Åklagaren har i dag väckt åtal mot en 22-årig man misstänkt för att ha involverat två underåriga personer i narkotikahandel i Linköping.

  Mannen som nu åtalas har varit häktad sedan 6 juli, på sannolika skäl misstänkt för involverande av underårig i brottslig verksamhet. Han åtalas även för försök till narkotikabrott och grovt narkotikabrott. – 22-åringen misstänks ha låtit en underårig person att förvara narkotika i dennes garderob och gett denne instruktioner kring förvaret. Han misstänks också ha instruerat en annan underårig att ha kontakt med köpare och säljare av narkotika. Dagens åtal är ett av de första som väcks i Sverige sedan det nya brottet ”involverande av en underårig i brottslighet” infördes i brottsbalken den 1 juli i år, säger chefsåklagare Eva Nemec Nordh. Målnummer i Linköpings tingsrätt: B 3093-23. Kontakt Chefsåklagare Eva Nemec Nordh är tillgänglig för media i dag torsdag kl. 11–13 på 010-562 58 01. Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • På måndag den 28 augusti väcker åklagaren åtal i ett ärende där en man i 60-årsåldern är häktad misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och mot främmande makt.

  Mannen greps vid ett tillslag i Nacka utanför Stockholm den 22 november 2022 och har sedan dess varit frihetsberövad. Utredningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål. När åtal är väckt bjuds media in till pressträff. Tid och plats Pressträffen äger rum på Klara konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm måndag den 28 augusti kl. 13.30. Insläpp i lokalen från kl. 13.10. Medverkande Kammaråklagare Henrik Olin, som är förundersökningsledare. Daniel Stenling, chef för Säkerhetspolisens kontraspionage. Anmälan krävs Anmäl dig senast fredag 25/8 kl. 15 till [email protected]. Inget insläpp utan föranmälan. Ta med presslegitimation. Antalet platser är begränsat och Åklagarmyndigheten förbehåller sig rätten att fördela tillgängliga plaster mellan dem som har anmält sig. Efter pressträffen finns möjlighet till enskilda intervjuer, ingen föranmälan krävs till dessa. Åklagaren är inte tillgänglig för media före pressträffen. Nästa tillfälle som åklagaren är tillgänglig för media är när dom har meddelats. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17320-22. Rättegången planeras pågå i sju dagar med start den 4 september.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Kropp i Bro identifierad

  Den kropp som hittades i Upplands Bro i fredags har identifierats som den försvunna 14-åriga pojken från Nyköping.

  Läs mer

  Den kropp som hittades i Upplands Bro i fredags har identifierats som den försvunna 14-åriga pojken från Nyköping.

  Sedan tidigare sitter en 15-årig pojke häktad misstänkt för medhjälp till människorov. Här har åklagaren rubricerat om misstanken och han har nu begärts häktad för medhjälp till mord. Häktningsförhandlingen äger rum i dag kl. 14.15 – Det har framkommit omständigheter i ärendet som gör att misstanken nu är medhjälp till mord. Vilka omständigheter det är kan jag inte gå in på, säger senior åklagare Hanna Cardell som leder förundersökningen. Det finns inga ytterligare frihetsberövade i ärendet. Polisen fortsätter att utreda om det finns en koppling mellan det här mordet och mordet på den 14-åring som hittades i Nynäshamnstrakten i slutet av juli. Man utreder också fortsatt om det kan finnas gängkopplingar. Pressmeddelande den 14 augusti. Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 11724-23.   Kontakt Senior åklagare Hanna Cardell är tillgänglig i dag på 010-562 63 43 klockan 15–16.   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • På tisdag den 5 september inleds rättegången i det ärende där två företrädare för dåvarande Lundin Oil AB åtalats för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 1999-2003. Förhandlingen kommer att pågå i Stockholms tingsrätt i cirka två och ett halvt år och avslutas under början av 2026.

  De inledande dagarna kommer att beröra yrkanden och inställningar. Åklagarsidans sakframställning pågår från den 7 september till och med den 8 november 2023. För huvudförhandlingsplan med fler detaljer kontakta Stockholms tingsrätt, avdelning 4. Se även pressmeddelande från tingsrätten. Åklagarsidan består av sex åklagare från Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Media Efter att den första rättegångsdagen den 5 september har avslutats finns åklagarna tillgängliga för media på telefon. Senior åklagare Henrik Attorps 010-562 54 27. Senior åklagare Karolina Wieslander 010-562 54 53. Vid nästa tillfälle då åklagarna är tillgängliga för media kommer det att meddelas i ett pressmeddelande. Innan rättegångsstart är inte åklagarna tillgängliga. Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 11304-14. Pressmeddelande när åtal väcktes.      Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Under de senaste veckorna har ett antal sexuella ofredanden mot barn inträffat på Ersboda i Umeå. Den senaste händelsen ägde rum söndag den 20 augusti.

  Det rör sig om en man som blottat sig för unga flickor. Polisen misstänker att det finns ett samband mellan händelserna. – Vi vill uppmärksamma föräldrar, främst på Ersboda och i närområdet däromkring, på vad som skett då vi ser en risk att detta kan fortsätta, säger kammaråklagare Louise Ahlmark vid Åklagarkammaren i Umeå. För att inte påverka målsäganden och vittnen kan signalement eller närmare detaljer kring pågående förundersökningar inte lämnas ut i nuläget. – Vi känner till ett antal ärenden, men om det finns fler händelser som ännu inte är polisanmälda så är det viktigt att vi får kännedom om dem så snart som möjligt, säger Louise Ahlmark. Polis och åklagare är också angelägna om tips från allmänheten kring dessa händelser. Vid pågående brott ring 112. Polisanmälan och tips kan lämnas via telefon 114 14 eller genom att besöka en polisstation.   Kontakt Kammaråklagare Louise Ahlmark, 010-562 65 36, tillgänglig för intervjuer tisdag den 22 augusti kl. 13–14.30 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Med anledning av att rättegången avslutats om mordet på Emporia lämnar åklagaren en kommentar.

  I dag avslutades rättegången mot den i dag 16-årige pojke som åtalats för bl.a. mord och tre fall av försök till mord den 19 augusti 2022 på köpcentret Emporia i Malmö. Åklagaren, som konstaterar att en vuxen person med all sannolikhet hade dömts till livstids fängelse, yrkade att tingsrätten skulle bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i fyra år. – Min bedömning är att nuvarande praxis visserligen är sådan attstraffmätningsvärdet uppgår till tre års sluten ungdomsvård. Den nuvarande ordningen för straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år innebär emellertid, enligt min uppfattning, att man vid påföljdsbestämningen i vissa fall tar för stor hänsyn till den tilltalades ålder på bekostnad av att utgångspunkten ska vara hur svårt brottet är. Det medför att de utdömda straffen inte tillräckligt återspeglar brottslighetens allvar och inte innefattar en tillräckligt kraftfull reaktion. Unga som begår brott måste mötas av konsekventa och trovärdiga reaktioner. Den ungdomsreduktion som utvecklats i juridisk litteratur och praxis innebär för närvarande att en 15-åring aldrig – oavsett brottslighetens allvar – skulle kunna döma till maxstraffet om fyra års sluten ungdomsvård. Det har troligen inte varit lagstiftarens avsikt och som samhällets utvecklats är det angeläget att praxis ändras, säger senior åklagare Michelle Stein. Åklagaren framställde även ett yrkande om att pojken skulle bli kvar i häkte och konstaterade att samtliga häktningsgrunder fortfarande fanns kvar. – På ett SIS-boende är det inte möjligt att begränsa hans kontakter med omvärlden på det sätt som jag anser nödvändigt, säger Michelle Stein. Åklagaren kommer i övrigt inte att kommentera vad som kommit fram under förhandlingen eftersom den hållits inom stängda dörrar. Tingsrätten kommer under dagen att ta ställning i häktningsfrågan samt vid vilken tidpunkt som dom meddelas. Målnummer i Malmö tingsrätt: B 8583-22.     Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Den man som i onsdags anhölls misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor häktades i dag av Norrköpings tingsrätt. Åtal ska vara väckt den 18 september.

  – Arbetet fortsätter nu med att undersöka det misstänkt farliga föremålet och att få mer kunskap om den häktades roll och förehavanden tiden före det att han greps. Detta är ett komplicerat arbete och kommer ta tid, förklarar Anna Hjorth som leder förundersökningen. Målnummer i tingsrätten: B 2768-23. Pressmeddelande den 16 augusti   Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • En begärd häktad för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse i Norrköping

  Åklagare har under förmiddagen i dag fredag begärt en man häktad misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor i Norrköping. Den misstänkte har varit anhållen sedan i onsdags. Kammaråklagare Anna Hjort, som leder förundersökningen, kommer att vara tillgänglig för en kort kommentar på telefon efter häktningsförhandlingen.

  Läs mer

  Åklagare har under förmiddagen i dag fredag begärt en man häktad misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor i Norrköping. Den misstänkte har varit anhållen sedan i onsdags. Kammaråklagare Anna Hjort, som leder förundersökningen, kommer att vara tillgänglig för en kort kommentar på telefon efter häktningsförhandlingen.

  Häktningsförhandling i målet äger rum i dag fredag kl. 13.30 i Norrköpings tingsrätt. Målnummer i tingsrätten: B 2768-23. Innan häktningsförhandlingen har åklagaren inte möjlighet att vara tillgänglig för media. Efter häktningsförhandlingen är senior åklagare Anna Hjort tillgänglig för korta kommentarer på telefon, 010-562 58 84. Pressmeddelande 16/8 Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20

  Läs mer
 • Sida
  1 2 >