Överklagande till Högsta domstolen om utvisning

Publicerad: 2023-08-31 13:54:35

Vice riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom och yrkat att en polsk medborgare, som dömts för brott, ska utvisas ur Sverige.

En man dömdes i tingsrätten och hovrätten för grov kvinnofridskränkning och barnfridsbrott. Tingsrätten beslutade också att mannen skulle utvisas ur Sverige med förbud att återvända under åtta år. Hovrätten avvisade dock åklagarens yrkande om utvisning.

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin har överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen. Den fråga som hon vill att HD uttalar sig om är om en EES-medborgare kan utvisas vid brott i nära relation på grund av att personens beteende utgör ett hot mot ett grundläggande samhällsintresse.

– Enligt utlänningslagen krävs det att en EES-medborgares beteende ”utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse” för att personen ska kunna utvisas ur Sverige. Min uppfattning är att grov kvinnofridskränkning typiskt sett är ett sådant brott som motiverar utvisning av EES-medborgare, säger Katarina Johansson Welin.

Överklagandet AMR-5679-23

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20