Åtal väckt i ärende om skenande hästar på Djurgården

Publicerad: 2023-12-22 08:43:33

Den 17 juni i år skadades flera personer i samband med att hästar skenade på Djurgården i Stockholm. Nu åtalas en man i 55-årsåldern. Åklagaren är tillgänglig för media.

Mannen åtalas för framkallande av fara för annan avseende sex målsägande och vållande till kroppsskada, grovt brott avseende fyra målsägande. Tre av målsägandena är barn under fem år.

– Mannen har agerat oaktsamt eftersom han inte har säkerställt att hästarna han ansvarade för inte kunde skena iväg på allmän plats. Oaktsamheten är grov då det har varit ett medvetet allvarligt risktagande vid hanteringen av djur som kan orsaka såväl livshotande som allvarliga skador på människor, säger extra åklagare Anna Meyrowitsch.

En man i sjuttioårsåldern skadades livshotande och fick bestående skador. Han fick bland annat frakturer i ansiktet, svåra hjärnskador och söndertrasad mjälte.

Åklagaren kommer även föra talan om företagsbot mot den åtalades enskilda firma. Den yrkade boten uppgår till 400 000 kr. Brotten har begåtts i näringsverksamhet och 55-åringen har varit ensam ansvarig för verksamheten.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 9741–23.

Kontakt

Extra åklagare Anna Meyrowitsch är tillgänglig för media på 010-562 72 38 i dag fredag kl. 9–10. 

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20