Åtal väckt i stort bedrägeriärende med bas i Norrköping

Publicerad: 2023-02-02 10:53:47

Senior åklagare Karin Sandén har i dag väckt åtal mot åtta personer i ett s.k. vishing-ärende mot ett 20-tal äldre målsäganden hemmahörande på olika platser i Sverige.

Polismyndighetens strategiska bedrägeriråd beslutade hösten 2021 om en insats mot vishingbedrägerier eftersom denna typ av brottslighet ökat drastiskt de senaste åren. Insatsens huvudmål var att vishing-brottsligheten skulle upphöra och att gärningsmän högre upp i brottshierarkin skulle lagföras. Den totala brottsvinsten i det här klustret är på 32 miljoner kronor under 2022. Det aktuella åtalet avser en brottsvinst på dryga 6 400 000 kronor.

– Fokus i den här satsningen har inte varit att följa pengarna eller penningtvättarna, utan att rikta oss högre upp och titta på vilka som styr för att kunna lagföra dem. Därför är det tillfredsställande att jag nu kan åtala en administratör och en organisatör utöver sex så kallade penningmålvakter, säger senior åklagare Karin Sandén vid Åklagarkammaren i Norrköping.

Under de senaste åren har antalet anmälningar om s.k. vishingbedrägerier ökat kraftigt. Bedrägerierna går ut på att vilseleda brottsoffer att handla på ett sätt som resulterar i en förmögenhetsöverföring till gärningspersonen. Vishing är en förkortning av ”voice phising”. Varje månad beräknas brottsvinsterna från vishingbedrägerier i Sverige uppgå till cirka 35 miljoner kronor. Antalet anmälningar för denna typ av bedrägeri har ökat med 60 procent 2021 jämfört med samma period 2020.

Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 1907-22.

 

Kontakt

Karin Sandén är tillgänglig i dag kl. 13–14 på 010-562 58 66.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20