Förundersökning inleds inte i fråga om ett beslut av Polismyndigheten att godta en bisyssla

Publicerad: 2023-02-22 12:08:34

Vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren beslutade den 16 februari att inte inleda förundersökning till utredande av tjänstefel mot en polischef för hans beslut eller bedömning att godta en bisyssla. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon kl. 13 i dag.

– Polismyndigheten bedömer i sitt beslut att bisysslan inte strider mot lagen om offentlig anställning (LOA). Polismyndighetens bedömning är enligt min mening inget beslut enligt LOA utan närmast att jämföra med ett positivt förhandsbesked. Det är inte att anse som myndighetsutövning. Mot den bakgrunden kan det anmälda jävet i vart fall inte medföra något straffrättsligt ansvar och förundersökning ska därför inte inledas, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-178041-21.

Kontakt

Vice överåklagare Bengt Åsbäck är tillgänglig för media i dag onsdag kl. 13-13.45 på 010-562 60 57.


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20