Kommentar från åklagaren om förundersökning om bl.a. grovt tjänstefel

Publicerad: 2023-02-15 16:03:35

Förundersökningen gällande den polischef som delgivits misstanke om bl.a. grovt tjänstefel i samband med en tjänstetillsättning 2015 fortsätter.

– Det återstår förhör och analyser av digitalt material samtidigt som inkommande tipsuppgifter bearbetas efterhand. Det går för närvarande inte att lämna någon prognos om när utredningen kan vara klar, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck.

Åklagaren är inte tillgänglig för media

Bakgrund

Den 12 december 2022 beslutade vice överåklagare Bengt Åsbäck att inleda förundersökning till utredande av grovt tjänstefel gällande tillsättningen av en polischef 2015 vid Polisens nationella operativa avdelning. Den 22 december 2022 beslutade Bengt Åsbäck att även inleda förundersökning om det tjänstevapen som ska ha tilldelats samma polischef.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20