Lägesrapport i ärende om misstänkt tjänstefel inom polisen

Publicerad: 2023-02-01 12:54:47

Åklagaren lämnar en kort lägesrapport i ärendet där en högt uppsatt chef inom polisen i december kom att misstänkas för tjänstefel.

Mannen har delgivits misstanke och hörts om dels grovt tjänstefel i samband med ett tjänstetillsättningsärende 2015, dels tjänstefel vid ett beslut om tilldelning av tjänstevapen 2020. Han förnekar brotten.

Den underställda chefen (som händelserna gäller) är också förhörd om båda händelserna. Därutöver har ett antal vittnen förhörts.

– Vad man sagt eller bevisläget i förundersökningen kommenterar jag inte närmare, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck.

Förundersökningen fortsätter. Det återstår flera vittnen att förhöra och vidare görs kontinuerliga analyser av inhämtad digital bevisning. Det går inte att lämna någon prognos om när förundersökningen kan vara klar.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20