Riksåklagaren kommenterar fällande dom från Högsta domstolen

Publicerad: 2023-02-14 09:27:37

Högsta domstolen har i dag meddelat fällande dom i ett mål som riksåklagaren överklagat och som rör så kallad indiciebevisning. I målet friade hovrätten en man som tingsrätten tidigare dömt till livstids fängelse för mord vid en busshållplats i Märsta, norr om Stockholm. Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för media på förmiddagen i dag.

– Jag kan konstatera att Högsta domstolen delar min uppfattning att bevisningen räckte i det här fallet. Först ska varje bevis värderas för sig och därefter måste en sammanvägd bedömning göras av all bevisning i målet. Flera pusselbitar som var för sig inte räcker för en fällande dom kan vid en samlad bedömning leda till att åtalet är styrkt. Dagens dom är principiellt viktig och kommer att få en stor betydelse, inte minst vid skjutningar i kriminella miljöer där det ofta saknas vittnen som berättar vad som hänt och där bevisningen därför består av indicier, säger riksåklagare Petra Lundh.

Ur domen

”Det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen; det framstår som mycket osannolikt att samtliga de omständigheter som framkommit genom åklagarens bevisning skulle föreligga även om gärningsmannen var någon annan än AC. Vid en sammanvägd bedömning ger därför den av åklagaren åberopade bevisningen ett mycket starkt stöd för åtalet.”

Pressmeddelande vid överklagande

Kontakt

Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för media i dag kl. 10-10.50 på 010-562 50 15. Hon är också tillgänglig för kortare fysiska intervjuer kl. 11-12 på Åklagarmyndighetens huvudkontor i Stockholm. 

Telefonintervjuerna behöver inte bokas. Fysiska intervjuer måste däremot bokas på [email protected] senast kl. 10.30. När redaktionen anmält intresse återkommer vi med exakt tidpunkt för när intervjun kan ske.

Byråchef Eva Bloch är tillgänglig för media på telefon för att kommentera domen från kl. 10, 010-562 51 96.
 

  


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20