Uppdatering i ärende om grovt miljöbrott

Publicerad: 2023-01-25 13:00:00

Sedan en längre tid pågår en förundersökning där företag har hanterat avfall på ett sätt som utreds som flera fall av grovt miljöbrott. Inom kort kommer det mycket omfattande ärendet att skickas ut för slutdelgivning.

Förundersökningen är en av de största i sitt slag och berör hantering av avfall på uppemot ett tjugotal olika platser runt om i Sverige. Ett flertal personer har delgivits misstanke för olika grad av inblandning i avfallshärvan.

– Det har varit en mycket resurskrävande utredning. Bortsett från alla sedvanliga utredningsåtgärder som ska multipliceras med varje plats, så har vi en stor mängd beslag som gåtts igenom, analyserats och sammanställts. Till det ska läggas alla brottsplatsundersökningar som ägt rum. De har krävt omfattande förberedelser och närvaro av många olika personalkategorier för att kunna genomföras. Dessa undersökningar är något utöver det vanliga, säger kammaråklagare Linda Schön som är en av förundersökningsledarna i ärendet vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Under sommaren och hösten 2022 har stora delar av förundersökningen skickats till de misstänkta och deras försvarare. Samtidigt har polis och åklagare fokuserat på att sammanställa det resterande förundersökningsmaterialet. Först när försvaret har gått igenom materialet kommer beslut i åtalsfrågan att fattas.

– Mig veterligen finns det ingen lika omfattande förundersökning avseende miljöbrott. Förundersökningsmaterialet beräknas uppgå till 40 000 sidor. Närmare hälften av detta är redan utskickat till parterna och snart kommer resten av materialet att skickas ut för slutdelgivning, fortsätter Linda Schön.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 13159-21.

Kontakt

Kammaråklagare Linda Schön är tillgänglig för media i dag onsdag kl. 14-15, 010-562 59 71.
Nytt pressmeddelande kommer att skickas ut när det finns nya uppgifter i ärendet. 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20