Stort åtal för nätverksbrottslighet i Sundsvall

Publicerad: 2023-07-27 10:31:27

Åtal för försök till mord m.m. har i dag väckts vid Sundvalls tingsrätt. Sammanlagt åtalas 23 personer. Åklagarna är tillgängliga för media i eftermiddag.

Målet handlar om nätverksbrottslighet och är ett omfattande ärende som innehåller ett stort antal gärningar främst i Sundsvall som huvudsakligen inträffat under perioden från den 2 december 2022 till den 26 januari 2023.

Sammanlagt åtalas 23 personer - många av dem åtalas för flera gärningar.

– Bland de åtalade finns en huvudman i Sundsvall och några lokala medhjälpare som i olika grad bidragit till brottsligheten. Därutöver finns ett tiotal så kallade utförare som är tillresta från olika delar av landet och som åtagit sig att mot ersättning utföra grova våldsbrott för uppdragsgivarens räkning. Den tongivande huvudmannen i Sundsvall har haft stöd av, och tät kontakt med, vad som bedöms vara högt uppsatta personer inom Nätverk Foxtrot, säger vice chefsåklagare Karin Everitt.

Flera vapen har tagits i beslag inom ramen för utredningen, bl.a. två automatkarbiner. Tre termosbomber innehållande sprängdeg med en sammanlagd vikt av drygt 4 kg har tagits i beslag.

Totalt är 14 av de tilltalade häktade, därutöver är en häktad i utevaro. I åtalet är totalt fyra av de tilltalade under 18 år, varav två sitter häktade.

Förundersökningen uppgår till drygt 10 000 sidor och består, förutom en stor mängd förhör, av tekniska undersökningar av omfattande kommunikation i form av digitala meddelanden mellan främst de åtalade gärningspersonerna. Meddelandena innehåller framförallt planering av gärningarna samt utbyte av information och instruktioner i samband med utförandet av gärningarna.

Bakgrunden till händelserna är en konflikt som uppstått mellan lokala grenar av det så kallade Dalennätverket från Stockholm och Nätverk Foxtrot. Konflikten har uppstått främst på grund av konkurrens om narkotikamarknaden i Sundsvall.

– I grunden handlar målet således om handel med narkotika. Därav innehåller åtalet gärningar med anknytning till hantering av stora mängder narkotika, främst kokain. Som en följd av den konflikt kring narkotikahandeln som uppstått, ingår också ett flertal grova våldsdåd i åtalet. Det är våldsdåd som riktats från den lokala falangen ur Nätverk Foxtrot mot anhängare av Dalennätverket i Sundsvall och anhöriga till dessa. Gärningarna består bland annat av flera mordförsök genom upprepade sprängningsförsök, en skjutning samt planering och förberedelse av flera mord genom skjutvapenvåld som kunde avbrytas av polisen genom ett stort tillslag som skedde den 26 januari 2023, säger kammaråklagare Henrik Wallin.

Förundersökningen har letts av vice chefsåklagaren Karin Everitt och biträtts av kammaråklagaren Henrik Wallin.

Tingsrättsförhandlingen har av utrymmes- och säkerhetsskäl förlagts till Attunda tingsrätts lokaler i Sollentuna och inleds den 14 augusti. Förhandlingen beräknas pågå till mitten av oktober 2023.

Målnummer i Sundsvalls tingsrätt: B 228-23.

Tidigare pressmeddelande, 2023-01-27

Kontakt

Åklagarna finns tillgängliga för media per telefon i dag den 27 juli kl. 13–14.

Vice chefsåklagare Karin Everitt, 010-562 64 49
Kammaråklagare Henrik Wallin, 010-562 58 99

Media som vill boka fysisk intervju, vänligen mejla [email protected]

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20