Åklagare leder förundersökning om olycka på nöjespark i centrala Stockholm

Publicerad: 2023-06-26 18:24:19

Åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har under eftermiddagen i dag tagit över förundersökningen av den olycka som inträffade på nöjesparken Gröna Lund i Stockholm i går söndag.

– Jag har alldeles nyligen fått ärendet och har ännu inte hunnit sätta mig in i det i sin helhet. Det jag i dagsläget kan säga är att förundersökningen pågår intensivt för att klarlägga vad som hänt och om någon kan ställas till svars för brott i samband med händelsen. Initialt handlar det för vår del om att utreda brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och framkallande av fara för annan och om någon eller några ska delges misstanke för de brotten, säger senior åklagare Christer B. Jarlås.

– Det har redan hållits ett stort antal förhör i utredningen och fler ska hållas. Det handlar om förhör med besökare på Gröna Lund i går, de som på olika sätt drabbades vid händelsen och som har kunnat lämna vittnesmål, personal på Gröna Lund, personal som var på plats från räddningstjänst samt sjukvårdspersonal med flera. Det är fortfarande alldeles för tidigt att dra några slutsatser eller lämna några ytterligare kommentarer, säger åklagaren.

Att det är just Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål som fått i uppgift att leda förundersökningen handlar om att åklagare där är särskilt erfarna i att leda den här typen av utredningar gällande de aktuella brotten och ansvar för brott som sker inom ramen för näringsverksamhet.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-91610-23

Åklagaren har inte möjlighet att vara tillgänglig för kommentarer i media för närvarande. Så snart mer information finns att lämna i ärendet så kommer ett nytt pressmeddelande att skickas ut.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20