Åklagare överklagar dom i mål om LuleBo

Publicerad: 2023-06-26 11:08:26

Åklagarna Rickard Finnberg och Stina Stener överklagar Luleå tingsrätts dom i den så kallade LuleBo-härvan där tingsrätten i dess helhet ogillat det åtal som åklagarna väckt.

– Extraordinära resurser har avsatts av både Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten och vi menar att ärendet har allmänpreventiv betydelse och är av intresse för allmänheten. Vi har beslutat att överklaga domen eftersom vi anser att tingsrättens dom är fel. Målet har betydelse för hur Polismyndigheten i framtiden ska utreda liknande brottslighet angående luftfakturering. Överklagandet avser tre av de ursprungligen åtalade personerna och täcker de centrala frågeställningarna och invändningar som Luleå tingsrätt inte ansett varit motbevisade, säger senior åklagare Rickard Finnberg.

Hovrättens prövning kommer inte att omfatta säkrade värden för skadestånd hos de misstänkta eftersom dessa hävts av Luleå tingsrätt.

Målnummer i Luleå tingsrätt: B 607-21.


Åklagarna är inte tillgängliga för ytterligare kommentarer i ärendet för närvarande. 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20