Riksåklagaren överklagar dom om sexualbrott mot barn till Högsta domstolen

Publicerad: 2023-06-29 15:42:58

Riksåklagaren har i dag överklagat en hovrättsdom om sexualbrott mot barn och yrkat att ett antal handlingar, där hovrätten friade, ska bedömas som grovt sexuellt övergrepp mot barn och att ett antal ytterligare handlingar ska bedömas som grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

En man åtalades för ett stort antal sexualbrott mot 42 olika målsägande, i huvudsak flickor i åldrarna 11–15 år. Samtliga överklagade åtalspunkter var så kallade distansbrott, dvs. att de begicks via internet. Flickorna förmåddes att framför webbkamera posera sexuellt och utföra olika handlingar på sig själva. För de nu överklagade handlingarna dömde tingsrätten för både sexuellt övergrepp mot barn och för utnyttjande av barn för sexuell posering. Hovrätten dömde däremot enbart för utnyttjande av barn för sexuell posering.

– Jag vill att Högsta domstolen ska pröva var den nedre gränsen går för att man vid distansbrott ska bedöma att någon begått en ”annan” sexuell handling än sådana handlingar som kan jämställas med samlag. Tingsrätten ansåg att det flickorna förmåtts göra var sådana handlingar, medan hovrätten inte ansåg det och därför friade för brottet sexuellt övergrepp mot barn. Här behövs vägledande uttalanden, säger riksåklagare Petra Lundh.

Riksåklagaren vill också att HD uttalar sig om när brotten sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering ska bedömas som grova brott.

– Slutligen yrkar jag att Högsta domstolen ger vägledning i om man ska döma för både sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering när det handlar om samma tillfälle. Rättspraxis är inte enhetlig på den punkten, säger Petra Lundh.

Överklagandet AMR-4437-23

 

Kontakt

Byråchef My Hedström, 010-562 50 27.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20