Riksåklagaren överklagar en hovrättsdom om grov våldtäkt mot barn

Publicerad: 2023-06-07 13:21:13

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen prövar under vilka omständigheter en sexuell handling som genomförs med ett yngre barn med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, och därmed utgör våldtäkt mot barn.

Hovrätten dömde en man till åtta års fängelse för grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt för grovt barnpornografibrott. Samtliga brott (utom det grova barnpornografibrottet) begicks efter den 1 augusti 2022 och det utsatta barnet var vid tiden för brotten 10 år. Tingsrätten hade dömt mannen till fängelse i fjorton år.

Hovrätten, som alltså satte ner straffet från fängelse i fjorton år till fängelse i åtta år, ansåg till skillnad från tingsrätten att en av åtalspunkterna skulle bedömas som grovt sexuellt övergrepp mot barn och inte som grov våldtäkt mot barn. Enligt den åtalspunkten hade mannen slickat barnets analöppning samtidigt som han filmade övergreppet i syfte att sprida filmen vidare.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen (HD), och begärt att gärningen ska bedömas som grov våldtäkt mot barn.

– Enligt min uppfattning är det av vikt för ledningen av rättstillämpningen att HD prövar om den sexuella handlingen innebär en så allvarlig kränkning att den är jämförlig med ett samlag, säger riksåklagare Petra Lundh.

Med begreppet samlag avsågs tidigare endast vaginala samlag, dvs. att ett manligt och ett kvinnligt könsorgan kommit i beröring med varandra. Den 1 augusti 2022 ändrades lagstiftningen på det sättet att begreppet samlag utvidgades till att avse även anala och orala samlag. Denna utvidgning av samlagsbegreppet innebär att anala och orala samlag med automatik – utan att det görs någon prövning av kränkningens allvar – omfattas av våldtäktsbestämmelsen. Syftet med ändringen var att lagstiftningen ska vara mer neutral vad gäller kön och sexuell läggning.

Överklagandet (pdf)

Kontakt

Byråchef My Hedström 010-562 50 27

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20