Åklagarna kommenterar hovrättens dom om grovt spioneri

Publicerad: 2023-05-25 13:47:42

Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom avseende en person som i tingsrätten dömts för grovt spioneri till livstids fängelse.

Stockholms tingsrätt dömde den 19 januari 2023 två bröder för grovt spioneri. Den äldre brodern dömdes dessutom för obehörig befattning med hemlig uppgift. Den äldre brodern dömdes i tingsrätten till livstids fängelse. Den yngre brodern dömdes till fängelse 9 år och 10 månader.

Den yngre brodern återkallade sitt överklagande förra veckan. Dagens dom från hovrätten tar därför endast sikte på den äldre brodern.

Hovrättens dom innebär att den äldre brodern döms för grovt spioneri och för obehörig befattning med hemlig uppgift även i hovrätten. Hovrätten fastställer även straffet på livstids fängelse.

Genom hovrättens dom i dag och samma domstols beslut förra veckan slås det fast att männen under en längre tid, för att gå Ryssland och rysk underrättelsetjänst tillhanda, bl.a. anskaffat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet.

Anskaffandet av de uppgifter målet handlat om skett inom ramen för den äldre broderns anställningar vid Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Förundersökningen har pågått sedan 2017. Förundersökningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av två åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Den äldre brodern har varit häktad sedan september 2021. Hovrätten förordnar i dagens dom om fortsatt häktning av den äldre brodern.

Stora delar av bevisningen har hovrätten av sekretesskäl tagit upp bakom stängda dörrar. De uppgifter som skyddas av sekretess avser Sveriges försvar och den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten. Hovrätten har i domen i dag beslutat om fortsatt sekretess.

De två åklagare som handlagt målet har därför mycket begränsade möjligheter att prata om målet.

– Vi är mycket nöjda med hovrättens dom. Vi har i såväl skuld- som påföljdsfrågan fått fullt bifall även i hovrätten, säger senior åklagare Mats Ljungqvist i en kommentar. 

– Det är fråga om utomordentligt allvarlig brottslighet. Av det skälet menar vi att någon annan påföljd än livstids fängelse för den äldre brodern inte kunde komma i fråga, säger chefsåklagare Per Lindqvist.

Målnummer i Svea hovrätt: B 1170-23.

Kontakt

Åklagarna är tillgängliga på telefon i dag, torsdag kl. 14.30–16

Chefsåklagare Per Lindqvist, 010-562 53 85

Senior åklagare Mats Ljungqvist, 010-562 54 29

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20