Åtal väckt i ärende om bl.a. grovt tagande av muta vid bilbesiktningar

Publicerad: 2023-05-11 14:12:14

Senior åklagare Hawjin Shamer har i dag väckt åtal i Uppsala tingsrätt i ett ärende som totalt omfattar 13 personer. En man i 40-årsåldern misstänks för 20 fall av grovt tagande av muta, 21 fall av osant intygande, grovt brott och ett fall av tjänstefel. Åklagaren är tillgänglig för media.

– Mannen misstänks för att ha tagit emot mutor under tiden då han arbetat som besiktningstekniker på ett bilbesiktningsföretag. Han har osant intygat att fordonen godkänts eller underkänts utan krav på efterkontroll, trots att fordonen inte varit föremål för en kontroll på en besiktningsstation eller i vart fall då bilarna inte kontrollerats på föreskrivet sätt. Mannen är också misstänkt för att ha utfärdat kontrollbesiktning för eget eller närståendes fordon, säger Hawjin Shamer, senior åklagare vid Riksenheten mot korruption.

– Jag påstår att brotten är att anse som grova eftersom gärningarna innefattat missbruk av särskilt ansvarsfull ställning, ingått i en brottslighet som utövats systematiskt och inneburit en betydande risk för trafikfara. Jag menar också att den misstänkta mannen begick gärningarna med uppsåt, säger Hawjin Shamer.

Totalt 11 personer åtalades i dag i samma ärende för givande av muta, varav en också åtalades för medhjälp till grovt tagande av muta. Ytterligare en person åtalades i samma ärende för medhjälp till tagande av muta.

Bakgrund

Åklagaren Hawjin Shamer har i fyra olika förundersökningar som utretts under två års tid nu åtalat totalt 37 personer som lämnat eller tagit mutor i samband med bilbesiktning. Flertalet bilar påstås ha blivit godkända utan att de ens varit föremål för besiktning på bilprovningsstationerna eller i vart fall inte kontrollerats på föreskrivet sätt.

– Vad jag vet har det tidigare aldrig avslöjats så stora muthärvor med så många inblandade inom ett och samma bilbesiktningsföretag, säger Hawjin Shamer.

Målnummer i Uppsala tingsrätt: B 1786-23. 

Kontakt

Senior åklagare Hawjin Shamer är tillgänglig för media i dag kl. 15-15.30 på 010-562 63 80.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20