En person åtalad för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

Publicerad: 2023-05-11 08:33:45

En 50-årig man har i dag åtalats misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Enligt åtalet har mannen innehaft och spridit hemliga och känsliga uppgifter om ett stort antal försvarsanläggningar. Åklagaren är tillgänglig på telefon för media nu på morgonen.

Åklagaren menar att objekten är högt skyddsvärda och ett röjande för främmande makt kan orsaka svenska försvaret stora skador och nedsätta vår förmåga att försvara landet i krig.

Förundersökningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

– Jag anser att brottet är grovt eftersom uppgifterna har rört förhållanden av stor betydelse för rikets försvar. Mannen misstänks ha befordrat, röjt, anskaffat och tagit befattning med de här hemliga uppgifterna. Han har stått bakom och administrerat den databas som varit grunden för utbytet av hemliga uppgifter, säger senior åklagare Lars Hedvall vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Målnummer i Göteborgs tingsrätt: B 10397-22.

Kontakt

Senior åklagare Lars Hedvall på Riksenheten för säkerhetsmål är tillgänglig i dag kl. 9-10 på 010-562 54 42.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20