Förundersökning nedlagd i ärende om köp av sexuell tjänst

Publicerad: 2023-05-19 09:31:19

Chefsåklagare Maria Sterup har i dag fredag lagt ner en förundersökning där en riksdagsman varit misstänkt för köp av sexuell tjänst.

– Vid en sammantagen bedömning av bevisningen i förundersökningen finns det inte tillräckligt med stöd för påståendet om att det är frågan om en sexuell förbindelse mot ersättning. Bevisningen består bl.a. av ett flertal förhör, telefontömningar och analys av dem, samt genomgång och utredning av ekonomiska transaktioner. Det går inte att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig till brott. Av den anledningen läggs förundersökningen ner. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt, säger chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren.

– I ärendet är det otvivelaktigt så att det förekommit sexuell aktivitet mellan parterna. Det har inte förekommit våld eller tvång och det som hänt mellan parterna har skett med ömsesidigt samtycke. Det föreligger däremot motstridiga uppgifter om att de överenskommit att ersättning skulle utgå för den sexuella aktiviteten, säger Maria Sterup.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM 28760-23.

I målet har Stockholms tingsrätts dom om utpressning i mål B 2798-23 funnits tillgänglig för förundersökningen.

Kontakt

Chefsåklagare Maria Sterup är tillgänglig för media i dag kl. 10-11 på telefon 010-562 70 68.

Beslutet

Om Särskilda åklagarkammaren

 
Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20