Förundersökning nedlagd i ärende om vållande till annans död i Jönköping

Publicerad: 2023-05-26 14:24:02

Åklagare har i dag lagt ner en förundersökning där en person varit misstänkt för vållande till annans död efter att ett barn avlidit tidigare i år.

Den 1 mars 2023 inkom ett litet barn med ambulans till länssjukhuset Ryhov med andningsproblem. Barnet dödförklarades senare samma dag. Med hänsyn till de inledningsvis oklara omständigheterna som förorsakat dödsfallet kom en nära anhörig att anhållas på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Den misstänkta försattes på fri fot den 3 mars 2023 men förundersökningen fortsatte. Åklagare har i dag lagt ner förundersökningen.

– Vi har sedan den misstänkta personen försattes på fri fot hört ytterligare personer i utredningen. Den här veckan inkom också den slutgiltiga rättsmedicinska obduktionsrapporten, säger kammaråklagare Kristoffer Clausen vid Åklagarkammaren i Jönköping.

– Rättsläkarna kommer i rapporten fram till att dödsfallet beror på en olyckshändelse, vilket ligger i linje med den berättelse som den misstänkta lämnat i förhör. Mot den bakgrunden läggs förundersökningen ner.

Ytterligare kommentarer kommer på grund av sekretess och av respekt för de efterlevande inte att lämnas.

Åklagarmyndighetens ärendenummer: AM-30821-23.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20