Riksåklagaren kommenterar beslut om prövningstillstånd i Högsta domstolen

Publicerad: 2023-05-15 10:45:46

Högsta domstolen har i dag beviljat prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som riksåklagaren överklagade där en man friades för våldtäkt mot barn av en 10-årig flicka för att det var oklart vad flickan menade med ordet snippa. Riksåklagaren kommenterar beslutet.

– Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att Högsta domstolen delar min bedömning att det är viktigt att målet prövas och att de nu beslutat att ta upp det för avgörande i frågan om det har begåtts rättegångsfel, säger riksåklagare Petra Lundh.

Riksåklagaren har i överklagandet gjort gällande att det förekommit rättegångsfel i hovrätten när det gäller hanteringen av målet inklusive prövningen av alternativa brottsrubriceringar inom ramen för gärningsbeskrivningen. Riksåklagaren har därför begärt att domen från Hovrätten för Västra Sverige ska undanröjas och att målet ska skickas tillbaka till hovrätten för ny rättegång.

Pressmeddelande när riksåklagaren överklagade domen 20 mars 2023

Kontakt

Byråchef Eva Bloch är tillgänglig på telefon i dag måndag kl. 11-14, 010-562 51 96 för att kommentera beslutet. Hon är inte tillgänglig för filmade intervjuer under dagen. 

Riksåklagare Petra Lundh har inte möjlighet att kommentera domen mer i dag.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20