Antalet resurskrävande brott förväntas öka enligt rättsväsendet

Publicerad: 2023-03-01 11:11:19

De kommande tre åren beräknas särskilt resurskrävande brott såsom mord och våldtäkter att öka. Den bedömningen gör fem myndigheter i rättsväsendet som i dag lämnat en rapport till regeringen om framtida volymer i rättskedjan.

Antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten om de särskilt resurskrävande brotten förväntas öka med åtta procent, från 30 800 till 33 400 fram till 2026. Kraftigast ökningar förväntas för brottsgrupperna mord och våldtäkt. Rapporten visar även på fler unga i kriminella nätverk och fler brott mot barn.

– De grövsta brotten kräver mycket resurser från polis, åklagare, domstolarna, Kriminalvården och andra aktörer inom rättsväsendet. På Åklagarmyndigheten har vi de senaste åren anställt många fler åklagare för att vi framöver ska ha tillräckligt många erfarna åklagare som kan arbeta med att utreda de grövsta brotten som ofta är både komplexa och svårutredda. Vi kommer fortsätta rekryteringarna i hög takt för att kunna möta behovet, säger riksåklagare Petra Lundh.

Totalt kommer antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten att minska med tre procent. Störst minskning står tillgreppsbrotten för, tex. stölder.

Om rapporten

Rapporten Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan är skriven av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården med stöd av Brottsförebyggande rådet.

Rapporten redovisar prognoser för perioden 2023-2026 om volymer av ärenden in till och ut från Polismyndigheten, antalet brottsmisstankar vid Åklagarmyndigheten och antalet brottmål vid tingsrätterna samt antalet verkställigheter inom Kriminalvården.

Prognoserna för Åklagarmyndigheten bygger på modellering av det historiska utfallet. Prognoserna tar inte hänsyn till framtida händelser som inte ligger i linje med det historiska utfallet.

Fler åklagare

Antalet åklagare har ökat med 24% de senaste fem åren.

2018 – 948 åklagare

2022 – 1173 åklagare

Kontakt

Riksåklagare Petra Lundh är tillgänglig för media på telefon i dag onsdag fram till kl. 12, 010-562 50 15.

 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20