Förundersökning inleds inte i ärende om utlämnade av personuppgifter till media

Publicerad: 2023-03-14 09:05:08

Chefsåklagare Maria Sterup har i dag beslutat att inte inleda en förundersökning i ett ärende där en åklagare polisanmälts för att ha lämnat ut namn och bild på två efterlysta män till ett tv-program. Efter att programmet sänts blev en person, som var anhörig till en av männen, mördad i sitt hem.

Bakgrund

En åklagare har valt att låta publicera bilder och namn på två personer som var anhållna i sin frånvaro. Publiceringen skedde i tv-programmet Efterlyst. Syftet var att få hjälp av allmänheten att lokalisera personerna. Efter tv-programmet har en släkting till den ena personen beskjutits i sitt hem och avlidit av sina skador. Ett ombud för den avlidnas familj polisanmälde åklagarens agerande.

Frågan är om åklagarens bedömning kan anses utgöra ett brott mot tystnadsplikten.

– Det är den som leder förundersökningen, i detta fall en åklagare, som ska bedöma om uppgifter från förundersökningen kan lämnas ut på det sätt som nu skett. Valet att publicera uppgifter från förundersökningen får anses vara en utredningsåtgärd. Vilka utredningsåtgärder som kan, bör eller ska vidtas i en förundersökning grundas på bedömning i varje enskilt ärende. Sådana bedömningsfrågor innebär att det förekommer en stor variation och olika bedömningar utan att det föreligger så allvarliga fel att de hamnar på en straffbar nivå. Publiceringen av uppgifterna ger inte anledning anta att åklagaren gjort sig skyldig till brott mot tystnadsplikten, säger chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda åklagarkammaren.

– Jag har även prövat brottet vållande till annans död. Jag konstaterar att det saknas ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan åklagarens bedömning att publicera uppgifter ur förundersökningen och dödsfallet, varför det inte heller i den delen inleds någon förundersökning, säger Maria Sterup.

– Det ska framhållas att min uppgift som åklagare vid Särskilda åklagarkammaren är att lagföra brott, dvs. utreda frågan om åklagaren gjort sig skyldig till brott. Jag bedriver inte allmän tillsyn över åklagarnas verksamhet. Det ankommer alltså inte på mig att uttala mig om eventuella fel och brister eller om bedömningsfrågor så länge de inte når upp till en brottslig nivå, säger Maria Sterup.

Maria Sterup har vid sitt ställningstagande, utöver det aktuella ärendet (AM-9791-23), haft tillgång till bl.a. en tjänsteanteckning som upprättats av en polis om omständigheterna kring publiceringen, det material som lämnades till tv-bolaget samt själva tv-inslaget.

Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-9791-23.

Kontakt

Chefsåklagare Maria Sterup är inte tillgänglig för media.

Beslutet AM-34139-23 

Bilaga 

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20