Förundersökning inleds inte om arbetsmiljöbrott

Publicerad: 2023-03-06 14:56:08

Åklagare har beslutat att inte inleda förundersökning om arbetsmiljöbrott i samband med en polischefs död i februari.

Flera anmälningar om brott har kommit in till åklagare med anledning av den tidigare regionpolischefen i Stockholms död. Anmälningarna tar sikte på att Polismyndigheten skulle ha brutit mot arbetsmiljölagen i samband med det inträffade.

Nu har chefsåklagare Per Nichols vid Särskilda åklagarkammaren beslutat att inte inleda förundersökning om brott.

– För att en förundersökning ska kunna inledas måste det finnas anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har inträffat. Det är en lagreglerad förutsättning för att man som åklagare ska kunna använda de möjligheter till utredning genom förhör m.m. som regleras i rättegångsbalken. I detta fall har det helt enkelt inte framkommit tillräckligt med omständigheter som talar för att det är ett brott bakom det inträffade, som i sig givetvis är en oerhört tragisk händelse. Jag har därför beslutat att förundersökning inte ska inledas, säger Per Nichols.

Av medieuppgifter framgår att Arbetsmiljöverket fått en anmälan om det inträffade från Polismyndigheten. Om Arbetsmiljöverket skulle finna skäl att göra en åtalsanmälan så kommer i så fall en sådan anmälan att prövas separat.

 

Kontakt

Chefsåklagare Per Nichols, tillgänglig i dag 15–16 på 010-562 57 01.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20