Förundersökning nedlagd i mordärende i Göteborg

Publicerad: 2023-03-27 12:45:38

Åklagaren har i dag fattat beslut att lägga ned förundersökningen om mord på en kvinna i tygaffären Stuvkällaren i Göteborg år 2005. Ärendet är preskriberat eftersom personen som kan misstänkas för brottet var 17 år vid tiden för händelsen. Åklagaren är tillgänglig för media i dag, måndag.

– Efter en genomgång av utredningen kan jag konstatera att det inte finns något som ger stöd för att det finns andra gärningspersoner involverade i händelsen utöver den kvinna som avsatt DNA-spår och fingeravtryck på brottsplatsen. Brottet är preskriberat och därför läggs förundersökningen nu ned, säger senior åklagare Ulrika Åberg.

Vad är preskription?

När rätten att åtala har gått förlorad därför att en viss tid har förflutit är brottet preskriberat. Preskriptionstiderna är för närvarande 2, 5, 10, 15 eller 25 år, ju allvarligare brott desto längre preskriptionstid. De allra allvarligaste brotten, såsom mord, preskriberas aldrig under förutsättning att den som misstänks för mord hade fyllt 18 år vid tiden för gärningen.

Kontakt

Senior åklagare Ulrika Åberg är tillgänglig i dag måndag på telefon 010-562 70 51 kl. 13.15-14.15. Telefonintervjuerna behöver inte bokas.

Hon är även tillgänglig i dag för fysiska intervjuer kl. 14.30-15.15 i Göteborg. Fysiska intervjuer måste bokas på [email protected] senast kl. 14. När redaktionen anmält intresse återkommer vi med tidpunkt och plats för intervjun.

  


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20