Förundersökning om mord läggs ned

Publicerad: 2023-03-08 14:47:04

Åklagare har beslutat att lägga ned förundersökningen om misstänkt mord i samband med en polischefs död i februari.

Med anledning av att den tidigare regionpolischefen i Stockholm hittades död den 22 februari inleddes en förundersökning om misstänkt mord. Förundersökningen har i dag lagts ned, eftersom det inte finns anledning att anta att döden orsakats av någon annan person.

En kriminalteknisk undersökning har genomförts och förhör har hållits. Nu har också Rättsmedicinalverket lämnat ett preliminärt obduktionsutlåtande. Av det framgår att ingenting pekar på att döden har orsakats av någon annan person.

– Vid en samlad bedömning konstaterar jag att det får anses vara uteslutet att någon annan person har orsakat hans död. Det finns inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts. Förundersökningen ska därför läggas ned, säger chefsåklagaren i Norrköping Torsten Angervåg.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20