HD-dom om sabotage mot blåljusverksamhet

Publicerad: 2023-03-14 10:36:06

Med anledning av Högsta domstolens dom om sabotage mot blåljusverksamhet lämnar vice riksåklagaren en kommentar.

Två män överklagade en hovrättsdom om grovt sabotage mot blåljusverksamhet, där påföljden blev fängelse i fem år respektive fem och ett halvt år, och yrkade att gärningarna istället skulle bedömas som våldsamt upplopp. De begärde också att straffen skulle sättas ned väsentligt. Högsta domstolen har i dag meddelat dom.

– Jag kan konstatera att Högsta domstolen delar min uppfattning att brotten ska bedömas som sabotage mot blåljusverksamhet och att det varit fråga om grovt brott, säger vice riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Till skillnad från tingsrätt och hovrätt anser HD att männen enbart kan dömas för de konkreta brott som kan kopplas till deras agerande, inte för hela sammanhanget på plats, och man sänker därför fängelsestraffen.

– Det är bra att det nu finns ett prejudikat som åklagarna kan förhålla sig till om hur man ska bedöma upplopp av den här våldsamma karaktären, säger Katarina Johansson Welin.

 

Kontakt

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin är tillgänglig i dag kl. 14.15–15 via presstjänsten 010-562 50 20.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20