Lägesrapport i ärende om misstänkt människorov i Södermanland

Publicerad: 2023-03-20 11:07:22

Den person som varit anhållen i utevaro är inte längre anhållen.

Den 16-åriga flicka som varit försvunnen sedan den 11 mars har nyligen haft kontakt med anhöriga och med polisen. Av det skälet har anhållandet hävts för den person som tidigare var anhållen i utevaro. Utredningen fortsätter.

Ärendenummer hos Åklagarmyndigheten: AM-172495-22.

Någon ytterligare information kan för närvarande inte lämnas.

Se även tidigare pressmeddelande 16/3.

 


Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20