Dom om ohörsamhet mot ordningsmakten överklagas

Publicerad: 2023-11-27 15:54:12

Åklagaren har i dag överklagat Stockholms tingsrätts dom från i förra veckan där domstolen meddelade påföljdseftergift för en man som dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten.

– Rättens ordförande och en av nämndemännen var skiljaktiga och ville döma mannen till dagsböter. Jag delar de skiljaktigas bedömning och anser att det saknas förutsättningar att meddela påföljdseftergift. Min bedömning är därför att det finns skäl att överklaga domen, säger extra åklagare Julia Gustafsson. 

Tingsrättens målnummer: B 4628-23.

Kontakt

Åklagare Julia Gustafsson är upptagen med andra arbetsuppgifter och är därför enbart tillgänglig för eventuella frågor på telefon kl. 10.30–11.30 i morgon tisdag. 

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20