Kommentar till dom om ohörsamhet mot ordningsmakten

Publicerad: 2023-11-24 12:14:03

Stockholms tingsrätt har meddelat påföljdseftergift i ett ärende om ohörsamhet mot ordningsmakten.

En man dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten för att han vägrade flytta på sig från en trafikerad väg när polisen begärde det. Tingsrätten har meddelat påföljdseftergift, vilket innebär att mannen inte får något straff.

Åklagaren har ännu inte beslutat om hon ska överklaga eller inte.

Tingsrättens målnummer: B 4628-23.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20