Riksåklagaren vill att hovrätten tar upp åtal om barnfridsbrott

Publicerad: 2023-11-21 12:52:14

Riksåklagaren har överklagat ett hovrättsbeslut om att avvisa ett åtal om barnfridsbrott. Hon yrkar att Högsta domstolen ska återförvisa målet till hovrätten.

En man dömdes för sju fall av våldtäkt mot samma kvinna under 2020 och 2021. Hovrättsdomen mot mannen meddelades i april 2022. I mars 2023 åtalades mannen även för barnfridsbrott, eftersom en av de sju våldtäkterna bevittnats av ett barn som är närstående till både mannen och kvinnan. Både tingsrätt och hovrätt har avvisat åtalet för barnfridsbrott, eftersom domstolarna bedömer att våldtäkten och åtalet för barnfridsbrottet är grundade på i princip samma faktiska omständigheter och därmed utgör samma gärning. Domstolarna menar att det skulle strida mot förbudet att straffa någon på nytt för samma gärning om åtalet för barnfridsbrott skulle prövas.

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättsbeslutet. Enligt riksåklagaren är det inte fråga om samma gärning eftersom det i barnfridsbrottet finns ett tillkommande krav på att barnet bevittnat brott och barnfridsbrottet dessutom förutsätter att det rör sig om en annan målsägande som är ett närstående barn. Det finns därför enligt riksåklagaren inte något hinder mot åtalet för barnfridsbrott. 

–Det kommer finnas situationer då det inte är möjligt att pröva grundbrottet och bevittnandebrottet i samma rättegång och därför behöver vi Högsta domstolens vägledning om det är möjligt att väcka åtal för barnfridsbrottet i efterhand, säger tf. vice riksåklagare Marie-Louise Ollén.

Överklagandet.

Det här är barnfridsbrott.

Kontakt

Byråchef Eva Bloch, 010-562 51 96.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20