Första domen om grovt upphovsrättsbrott

Publicerad: 2023-10-12 08:41:14

Den 1 september 2020 infördes den nya brottsrubriceringen grovt upphovsrättsbrott. Nu har den allra första domen kommit.

Två personer har i flera år drivit ett stort illegalt iptv-nätverk, det vill säga ett nätverk för tv-sändningar över internet. Verksamheten har bedrivits systematiskt och yrkesmässigt, haft ett stort antal kunder och lett till stor ekonomisk vinning.

De två personerna dömdes den 6 oktober för brott mot upphovsrättslagen och grovt upphovsrättsbrott till två år och sex månaders fängelse. De ska också betala skadestånd till de tre målsägande tv-bolagen på sammanlagt 195 miljoner.

– Det är av stor vikt att vi nu för första gången har en dom där det framgår vad som ska läggas till grund för att ett upphovsbrott ska anses vara grovt. I det aktuella fallet har domstolen särskilt beaktat det stora antalet kunder som funnits i nätverket, säger Anna Ginner, senior åklagare på Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet.

Grovt upphovsrättsbrott infördes den 1 september 2020 bl.a. eftersom det har utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Straffskalan för grovt upphovsrättsbrott sträcker sig från fängelse i sex månader till fängelse i sex år. För upphovsrättsbrott som inte anses vara grovt sträcker sig straffskalan från böter till fängelse i högst två år.

Målnummer i Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt: PMB 15213-21.

Kontakt

Anna Ginner är tillgänglig för media för allmänna frågor om upphovsrättsbrott. Hon kan dock inte kommentera domen och åklagaren som varit förundersökningsledare i ärendet är inte tillgänglig för media den här veckan.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20