Lägesrapport om familj i Söderhamn med magsjukesymptom

Publicerad: 2023-10-20 16:05:05

Sistlidna helg inkom en familj som bor i Söderhamn till Hudiksvalls sjukhus med magsjukesymptom. Ett barn i familjen har därefter avlidit.

Mamman och ett barn vårdas fortfarande med allvarliga symtom på sjukhus medan pappans sjukdomstillstånd förbättrades och han har kunnat lämna sjukhuset.

Anledningen till dödsfallet och sjukdomstillstånden är fortfarande oklara.  Barnet har obducerats. Några säkra slutsatser från obduktionen har ännu inte kunnat lämnas och andra prover som hittills analyserats har inte gett någon tydlig förklaring om vad orsaken till händelsen är.

Medicinsk expertis arbetar på bred front för att utreda situationen.  

– Det som kan sägas är att det inte är en matförgiftning som ligger bakom händelsen. I övrigt kan medicinsk expertis ännu inte lämna någon förklaring till dödsfallet och sjukdomsförloppet, säger förundersökningsledare Christer Sammens.

Det finns ingen som är misstänkt för brott och det är också högst oklart om det finns något brott bakom händelsen.

Kontakt

Ytterligare information om ärendet kommer att lämnas genom ett nytt pressmeddelande och det tidigast måndag eftermiddag.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20