Nio personer åtalas för bl.a. sprängdåd i Stockholm i januari

Publicerad: 2023-10-05 10:02:11

Åklagare har i dag väckt åtal i Attunda tingsrätt mot nio personer misstänkta för att på olika sätt ha medverkat till allmänfarlig ödeläggelse genom sprängningar i Akalla, Upplands Väsby och Bro i januari i år. Åklagarna är tillgängliga för media på telefon i eftermiddag.

De åtalade är alla män och var vid tiden för gärningarna mellan 17 och 30 år gamla.

Utöver ovanstående brottsrubriceringar omfattar dagens åtal även förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse då sprängladdningar hittats under husrannsakan i en lägenhet i Kungsängen den 30 januari i år. Sju av de nio männen åtalas dessutom för grovt eller synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, för sin hantering av sprängmedel. Vidare innefattar åtalet en dörrskjutning och ett grovt vapenbrott i Södertälje den 25 januari samt ett grovt narkotikabrott i Kungsängen den 30 januari.

– Jag bedömer att måltavlorna för sprängningarna och dörrskjutningen i det här åtalet har kopplingar till ett av de kriminella nätverken i Stockholm. De som åtalas har i olika utsträckning kopplingar till ett motstående nätverk, säger senior åklagare Alexandra Bittner.

Här följer en sammanställning av vad de olika personerna åtalas för i målet:

Man A, 30 år: Åtalas för tre fall av medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott och tre fall av grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor för sprängningar i Akalla den 27 januari, Upplands Väsby den 29 januari och i Bro den 29 januari samt ett fall av förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse grovt brott, ett fall av synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt ett fall av grovt narkotikabrott samtliga den 30 januari i Kungsängen.

Man B, 27 år: Åtalas för ett fall av grovt olaga hot den 25 januari i Södertälje, ett fall av grovt vapenbrott den 25–30 januari i Södertälje, ett fall av allmänfarlig ödeläggelse grovt brott och ett fall av grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (avseende sprängning i Upplands Väsby den 29 januari).

Man C, 26 år: Åtalas för ett fall av anstiftan till grovt vapenbrott den 25 januari i Södertälje, ett fall av anstiftan till grovt olaga hot den 25–30 januari i Södertälje samt ett fall av anstiftan till grov allmänfarlig ödeläggelse och medhjälp till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor (avseende sprängning den 29 januari i Upplands Väsby).

Man D, 31 år: Åtalas för grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor den 27 januari i Akalla.

Man E, 21 år: Åtalas för grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor den 27 januari i Akalla.

Man F, 22 år: Åtalas för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse för sprängning den 27 januari i Akalla.

Man G, 21 år: Åtalas för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse och synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor den 30 januari i Kungsängen.

Man H, 20 år: Åtalas för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse och synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor den 30 januari i Kungsängen.

Man I, 18 år (var 17 år gammal vid tiden för gärningen): Åtalas för medhjälp till grov allmänfarlig ödeläggelse den 25 januari i bland annat Veddesta och Kungsängen.

Huvudförhandling i målet inleds i tingsrätten i mitten av oktober och beräknas pågå i drygt tio dagar.

Målnummer i Attunda tingsrätt: B 1097-23.

Kontakt

Seniora åklagarna Alexandra Bittner och Marina Ivic är tillgängliga för media kl. 13-14 i dag torsdag på 010-562 57 19 respektive 010-562 56 19.

---------------------------------------------------------------------

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20