Sex personer åtalade för transport av stora mängder kokain på segelbåt

Publicerad: 2023-10-04 11:17:10

Åklagaren har väckt åtal mot sex personer för synnerligen grovt narkotikabrott och medhjälp till brottet. Alla sex åtalade är svenska medborgare, varav en är en 69-årig man som är seglare och misstänks för att ha transporterat kokainet. Utredningen visar på en systematisk och välorganiserad grov brottslig verksamhet.

Seglaren var tidigare häktad i sin frånvaro och greps i Frankrike i november 2022 och har varit häktad i Sverige sedan i augusti i år. En annan av de åtalade har haft en ledande roll för personer som agerat i Sverige och delat ut uppdrag till dem. Enligt åklagaren har brottsligheten bedrivits i företagsliknande form och verksamheten har haft olika grenar

– En gren har varit transporten av kokain. En annan gren har varit Sverigebaserad med försäljning av narkotika, vilken kan liknas vid ett grossistföretag som säljer till andra kriminella nätverk. Det som gör ärendet unikt är att vi har fått en mycket tydlig bild av hur systematiskt brottsligheten är uppbyggd och hur inkomsterna av brottsligheten återinvesteras i ny brottslighet. Brottsligheten har varit välorganiserad, säger senior åklagare Sara Nilsson som är förundersökningsledare.

De svenska utredarna har samarbetat internationellt med myndigheter i bland annat Spanien och Brasilien. Eurojust och Europol har också hjälpt till.  

– Vår utredning visar tydligt hur den våldsvåg som pågår i Sverige hänger samman med maktkamper om väldigt stora belopp som brottsligheten kan generera, i detta fall från narkotika, säger Sofie Holmqvist.

Ett gediget samarbete mellan polis, tull och åklagare har legat till grund för att åtal nu väckts.

–  För att lyckas i kampen mot de kriminella nätverken måste vi avslöja de som organiserar transporterna av narkotika till Sverige. Det har vi nu gjort genom ett djupgående samarbete med polis och åklagare, säger Kristian Johansson, enhetschef på Tullverkets kriminalavdelning Öst.

Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 16739-22.

Ärendet består av två delar. Åklagaren väckte åtal i den första delen den 5 september, som bland annat handlar om narkotikahantering och grovt vapenbrott i Sverige. Målnumret är detsamma i båda delarna.

Rättegången i den andra delen där åtalet väcktes i dag startar den 19 oktober och äger rum i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20