Hantering av åklagares släktband kopplat till kriminellt nätverk utreds

Publicerad: 2023-09-22 17:17:49

Åklagarmyndigheten har inlett ett ärende för att utreda hanteringen kring en åklagare som har släktband kopplat till ett kriminellt nätverk.

– Vi ser allvarligt på de här uppgifterna och ärendet är överlämnat till Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning, säger Eva Thunegard, områdeschef för Åklagarområde Stockholm.

Ett ärende har inletts på tillsynsavdelningen.

– Vi tittar på uppgifterna förutsättningslöst enligt upparbetade rutiner och regelverk för att kontrollera om några felaktigheter har begåtts, säger Henrik Rasmusson, chef för Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20