Kommentar till domen om Northvolt

Publicerad: 2023-09-18 14:13:49

Med anledning av Skellefteå tingsrätts friande dom den 15 september i ärendet om Northvolt lämnar åklagaren en kommentar.

Tingsrätten ogillade åtalet för brott mot utlänningslagen mot en anställd i bolaget Northvolt samt avslog åklagarens yrkande om särskild avgift enligt utlänningslagen.

– Jag har tagit del av tingsrättens dom. Rätten har uppenbarligen inte gått på den linje som jag presenterade. Jag kommer nu att närmare analysera domen och därefter besluta om och i så fall hur den kommer att överklagas, säger kammaråklagare Jennifer Piironen.

Åklagaren är på grund av andra tjänsteåtaganden inte tillgänglig för frågor eller intervjuer under denna vecka.

Tingsrättens målnummer: B 11-23.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20