Förundersökning inleds inte om tjänstefel på Länsstyrelsen i Stockholm

Publicerad: 2024-04-16 13:05:43

Åklagaren har i dag beslutat att inte inleda förundersökning om tjänstefel i samband med en rekrytering till en tjänst på Länsstyrelsen i Stockholm. Åklagaren är tillgänglig för media i eftermiddag.

Tillsättningar på myndigheter regleras i anställningsförordningen. Det var HR-avdelningen på Länsstyrelsen som skötte rekryteringen och annonsering har enbart skett på myndighetens anslagstavla. 

– Jag har prövat en anmälan om uppgifter i media om Länsstyrelsen i Stockholms rekrytering av en tjänst som planeringsdirektör i maj förra året. Jag har kommit fram till att Länsstyrelsens valda sätt att utlysa tjänsten inte på ett uppenbart sätt kan anses strida mot anställningsförordningens knapphändiga krav. Även om avvikelser har skett från myndighetens normala rutiner innebär det inte att ett brott har begåtts, säger statsåklagare Thomas Forsberg.

I bedömningen har åklagaren beaktat att Justitieombudsmannen tidigare prövat likartade ageranden och då enbart uttalat kritik (JO:s beslut 2023-03-09, dnr 2572-2022).

Åklagarmyndighetens ärendenummer AM-53469-24.

Kontakt

Statsåklagare Thomas Forsberg på Riksenheten mot korruption, är tillgänglig för media för kortare kommentarer på telefon i dag tisdag kl. 14-14.45, 010-562 53 68.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20