Åtal väckt mot fem män för delaktighet i sprängningar och försök till sprängningar i Norrköping under 2023

Publicerad: 2024-02-07 12:40:39

Åklagaren har i dag väckt åtal mot fem män för deras delaktighet i flera planerade och även utförda sprängningar i Norrköping under 2023.

Åtalets tyngdpunkt är uppbyggd på så sätt att det handlar om fyra fall av brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och fyra fall av allmänfarlig ödeläggelse som har direkt koppling till brotten mot brandfarliga och explosiva varor.

Åtalet för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor består i att männen i olika konstellationer hanterat explosiva varor genom att skaffa fram olika komponenter som behövs för att tillverka bomber och därefter förvara och transportera bomberna i syfte att använda dem för att genomföra sprängningar. Åklagaren har även åtalat för allmänfarlig ödeläggelse i ett fall där bomben orsakat en explosion och för förberedelse eller försök till ett sådant brott i övriga fall beroende på hur långt som de åtalade hade kommit i sin avsikt att använda bomberna. Att bomberna inte exploderat i flera fall har berott på tillfälliga omständigheter.

Åklagaren har rubricerat brotten som grova, bland annat eftersom det varit fråga om spränganordningar av särskilt farlig beskaffenhet och brotten inneburit fara för flera människor.

– Vi ska vara tacksamma för att flera av dessa bomber inte exploderade eftersom de var kraftiga. Om de hade exploderat hade detta kunnat leda till en omfattande förstörelse och stor risk för att människor hade kunnat skadas allvarligt eller i värsta fall dödats, säger Anna Hjorth.

Omfattande bevisning

Åklagaren åberopar en omfattande bevisning som är en kombination av iakttagelser från vittnen och olika former av teknisk och forensisk bevisning.

– Viktig bevisning som fingeravtryck och DNA från dem som hanterat ett bomb förstörs av naturliga skäl ofta när bomben exploderar. Men i det här fallet har sådan bevisning kunnat säkras i samtliga fall, säger Anna Hjorth.   

En av männen åtalas även för synnerligen grovt vapenbrott eftersom han förvarat ett stort antal vapen av särskilt farlig beskaffenhet och även vapendelar och ammunition. Han åtalas också för brott mot lagen om explosiva varor, grovt brott, eftersom han även förvarat och hanterat explosiva varor.  

Det är tingsrätten som beslutar om när huvudförhandlingen ska sättas ut.

Målnummer i Norrköpings tingsrätt: B 2768-23.

 

Tidigare pressmeddelanden

2023-08-16 

2023-08-18

Kontakt

Senior åklagare Anna Hjorth är tillgänglig för media kl. 14–15 i dag på 010-562 58 84.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20