Katarina Johansson Welin blir ny riksåklagare

Publicerad: 2024-02-29 12:46:23

Med anledning av regeringens utnämning i dag ger den nya riksåklagaren en kort kommentar.

– Jag är mycket glad och stolt över att regeringen utsett mig till ny riksåklagare och jag ser fram emot att fortsätta utveckla Åklagarmyndigheten och vårt arbete med att bekämpa brottsligheten.

– Med utnämningen följer tre uppdrag från regeringen; att fler brott ska utredas och lagföras, att myndigheten ska bli mer proaktiv i brottsbekämpningen och att stärka säkerheten för medarbetarna och verksamheten. Det här rimmar väl med de uppdrag som den nya rikspolischefen fick i höstas och vi kommer tillsammans med polisen och andra myndigheter att arbeta vidare med både metodutveckling och att använda de nya verktyg som vi fått och kommer att få, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20