Utredning om tjänstefel läggs ner

Publicerad: 2024-02-09 09:56:13

Förundersökningen mot en åklagare om misstänkt tjänstefel har lagts ned, eftersom det inte går att bevisa att åklagaren har handlat brottsligt.

En förundersökning om tjänstefel inleddes under hösten 2023 mot en åklagare i Stockholm. Skälet var att det kunde misstänkas att åklagaren hade handlagt ärenden där det fanns kopplingar till en kriminell släkting. Utredningen har nu lagts ned.

Ur beslutet
Skäl
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Närmare motivering
Det går inte att bevisa de objektiva förutsättningarna för att förfarandet ska vara brottsligt.

– Utredningen har inte kunnat visa att de personer som varit involverade, i de ärenden där åklagaren varit förundersökningsledare, haft koppling till det påstådda kriminella nätverk där en släktning till åklagaren påstås vara eller har varit en av ledarna. Det går med andra ord inte att visa sådana omständigheter som krävs för att ifrågasatta förtroendet för åklagarens opartiskhet i utredningarna, säger chefsåklagare Lars Morand som varit förundersökningsledare.    

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20