Fyra åtalas för ekonomisk brottslighet i företag med koppling till omfattande miljöbrottsåtal

Publicerad: 2024-07-11 14:55:59

Åklagare har i dag torsdag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot fyra personer misstänkta för inblandning i flera fall av ekonomisk brottslighet i ett företag med koppling till ett tidigare omfattande miljöbrottsåtal. Åklagaren är tillgänglig för media på telefon i dag.

Åtalen som lämnats in avser grova bokföringsbrott, medhjälp till grova bokföringsbrott, grov trolöshet mot huvudman samt grov oredlighet mot borgenärer. Brotten gäller händelser som skett i företaget under räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020.

–  När det gäller bokföringsbrotten så handlar det framför allt om att oriktiga fakturor bokförts och att privata kostnader bokförts som affärshändelser i bolaget. Jag menar också att en eller flera av de som nu åtalats, i årsredovisningarna för åren 2018 och 2019, redovisat ett resultat och eget kapital som varit väsentligt högre än det verkliga, säger kammaråklagare Anders Gustafsson.

Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 5523-24 
(Miljöbrottsåtalets målnummer: B 554-24)

Kontakt

Kammaråklagare Anders Gustafsson är tillgänglig för media på 010-562 56 42 i dag fram till kl. 17.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20