Lagändring i sexualbrottslagstiftningen har utökat skyddet för barn

Publicerad: 2024-07-10 10:30:39

Den 1 augusti är det två år sedan delar av sexualbrottslagstiftningen ändrades. Bland annat innebar det ett utökat skydd vid så kallade distansbrott. Genom att realtidskravet vid våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn togs bort behöver inte gärningspersonen längre vara närvarande när gärningen sker. Så länge gärningspersonen har förmått barnet att utföra en sexuell handling är det brottsligt.

– Lagändringen täppte till de luckor som tidigare fanns. Om en person har kontakt via internet med ett barn och förmår barnet att utföra en sexuell handling på en inspelning så är det numera ett brott så länge gärningspersonen ser till att det händer. Även om det inte sker i realtid eller i fysisk närvaro, säger Emelie Källfelt, senior åklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. 

En annan justering som gjordes 1 augusti 2022 handlar om brottet utnyttjande av barn för sexuell posering.  

– Om ett barn låg och sov eller hade en funktionsnedsättning kunde gärningspersonen inte dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering eftersom målsäganden var passiv. Nu är det justerat och innebär att det kan vara ett poseringsbrott även om det är ett spädbarn som sover. Lagstiftaren fokuserar även på gärningspersonens aktivitet istället för enbart på barnets, säger Emelie Källfelt.

I och med ändringen av lagen höjdes straffminimum för många sexualbrott mot barn. Böter är i princip borttaget från samtliga straffskalor. För sexualbrott mot barn i allmänhet finns dessutom i stor utsträckning en presumtion för fängelse med hänsyn till brottets art. 

– Lagändringen speglar samhällets syn på sexualbrott mot barn. Det bedöms lika allvarligt att begå brott när man fysiskt träffas som när det sker via internet. Fler situationer rubriceras numera som allvarligare gärningar och rubriceringarna speglar bättre den sexuella kränkning barnet utsatts för, säger Emelie Källfelt. 

Kontakt

Senior åklagare Emelie Källfelt, med ansvar för brottsområdet brott mot barn, är tillgänglig i dag kl. 13–14, 010-562 55 59. 

_________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20