Riksåklagaren överklagar dom om grovt barnpornografibrott till Högsta domstolen

Publicerad: 2024-06-03 13:48:07

Riksåklagaren har överklagat en hovrättsdom om grovt barnpornografibrott mot en man som innehaft och spridit barnpornografiskt material, och vill att mannen ska dömas till ett fängelsestraff som inte understiger tre år.

En man åtalades för grovt barnpornografibrott, som bestod i att han innehaft en stor mängd bilder och filmer. En stor andel av det barnpornografiska materialet är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Mannen åtalades också för att ha spridit en stor mängd bilder och filmer, varav en stor andel även av det av materialet är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Riksåklagaren delar hovrättens bedömning att gärningen ska rubriceras som grovt barnpornografibrott eftersom det har varit frågan om ett omfattande innehav och en omfattande spridning som skett via ett fildelningsverktyg samt eftersom materialet visat barn som utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Riksåklagaren anser dock att straffvärdet är högre än det straff som hovrätten har bestämt om fängelse i ett år och nio månader.

– Minimistraffet för grovt barnpornografibrott är fängelse i ett år. Jag vill att Högsta domstolen ska bestämma påföljden till ett fängelsestraff som inte understiger tre år. Det finns ett behov av vägledning från Högsta domstolen om vilka utgångspunkter som ska gälla för straffmätningen vid grovt barnpornografibrott bland annat i fråga om betydelsen av det barnpornografiska materialets art, mängd och format samt gärningspersonens hanteringsform, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin.

Överklagandet.

Kontakt

Byråchef Eva Bloch är tillgänglig för media på telefon i dag den 3 juni kl. 14.30–15.30, 010-562 51 96.

__________________________________________

Åklagarmyndighetens presstjänst, 010-562 50 20